• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصول موضوعه (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصول موضوعه ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

اصول موضوعه (منطق)، قضایایی که در علمی خاص، درستی آنها بدون استدلال مسلّم گرفته می ‌شود و مبنایی برای استنتاج قضایای دیگر
اصول موضوعه اخلاق، عبارت است از قوه شهویه، غضبیه، نطقیه فکریهرده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار