• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتراک‌ معنوی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعدّد مصادیق معنای واحدِ لفظ را اشتراک معنوی گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

اشتراک معنوی، مقابل اشتراک لفظی و به معنای تعدد مصادیق و افراد مختلف معنای واحدی است که از یک لفظ فهمیده می‌شود و آن لفظ بر همه آنها صادق است، مانند: اشتراک مصادیق مختلف انسان در معنای « حیوان ناطق » که بر همه آنها صدق می‌کند.
[۲] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۸۳.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۱۸.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.    
۲. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۸۳.
۳. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۲۶.    
۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۱۸.


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۹۳، برگرفته از مقاله «اشتراک معنوی».    جعبه ابزار