• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان یزد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان یزد در مرکز ایران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران قرار دارد و مرکز آن شهر یزد است.


۱ - وسعت

[ویرایش]

این استان در حدود ۷۲۱۵۶ کیلومتر مربع وسعت دارد.

۲ - آب و هوا

[ویرایش]

یزد منطقه‌ای خشک و بیابانی است. اقلیم‌ استان‌ یزد به‌ دو علت‌ اساسی‌ خشک‌ است‌. اول‌ آنکه‌ بر روی‌ کمربند خشک‌ جهانی‌ واقع‌ شده‌ و دیگر آنکه‌ از دریاهای‌ آزاد عمان‌ و خلیج ‌فارس‌ و دریاچه‌های‌ داخلی‌ و بادهای‌ رطوبت‌زای‌ دریایی‌ بسیار دور است‌. عامل‌ مهم‌ اعتدال‌ نسبی‌ آب‌ و هوای‌ یزد که‌ قابلیت‌ زیست‌ نسبتاً مناسبی‌ به‌ آن‌ بخشیده‌ است‌، ارتفاعات ‌مهمی‌ است‌ که‌ در اطراف‌ آن‌ پدید آمده‌ و به‌ طور موضعی‌ در بهبودی‌ هوای‌ استان‌ اثر می‌گذارند و لذا مناطقی‌ با ارتفاع‌ بیش‌ از ۲۵۰۰ متر از اعتدال‌ و رطوبت‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار هستند.
شیر کوه‌ که‌ مانند دیواری ‌قسمت‌های‌ مرکزی‌ استان‌ را از بخش‌ غربی‌ آن‌ (چاله‌ ابرقو) جدا می‌کند، همواره‌ از برف‌ و یخ‌ پوشیده‌ شده‌ و در تامین‌ آب‌ شهرهای‌ یزد، تفت‌ و مهریز نقش‌ مهم‌ و اساسی‌ دارد. به‌ استثنای‌ منطقه‌ کوهستانی ‌شیر کوه‌، سایر نقاط‌ استان‌ یزد اقلیم‌ گرم‌ و خشک‌ و بیابانی‌ دارد که‌ از غرب‌ و جنوب‌ غربی‌ به‌ طرف‌ شمال‌ شرقی ‌و شرق‌ خشک‌تر می‌شود. یزد به معنی پاک و مقدس است و شهر یزد نیز به مفهوم شهر خدا و سرزمین مقدس است.

۳ - جمعیت

[ویرایش]

جمعیت استان بر اساس سرشماری سال ۸۵ بیش از ۹۹۰۰۰۰ نفر می باشد.

۴ - مذهب

[ویرایش]

گروه بزرگی از زرتشتیان ایران در استان یزد زندگی می‌کنند.

۵ - منبع

[ویرایش]
موسسه مطالعات ایران و اوراسیا    


جعبه ابزار