• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اذعان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاذعان‌ در منطق به معنای اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع یا عدم ثبوت آن برای موضوع است.


۱ - توضیح اصطلاح

[ویرایش]

اذعان‌ به معنای قبول وقوع یا عدم وقوع نسبت محمول به موضوع، یا اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع یا عدم ثبوت آن برای موضوع، مانند اذعان به اینکه «عالم حادث است» یا «زمین مسطّح نیست».
«علم اگر اذعان یعنی اعتقاد به نسبت ثبوتی یا سلبی (بین موضوع و محمول‌) باشد تصدیق است، و الا تصور است».

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. یزدی، ملاعبدالله، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۱۴.    


۳ - منبع

[ویرایش]
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۱۰.    


رده‌های این صفحه : احکام حمل | اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار