• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اختلاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختلاف ضد اتفاق است.


۱ - تفاوت اختلاف با خلاف

[ویرایش]

فرق اختلاف و خلاف اين است كه اختلاف در مورد سخنى بكار ميرود كه مبنى بر دلیل است اما خلاف در جائى بكار مى‌رود كه نيازى به دليل ندارد .

۲ - تعریف اختلاف از دیدگاه متکلمان

[ویرایش]

از نظر بعضى متکلمین اختلاف عبارت است از وجود دو شي‌ء كه مثل هم و ضد هم نباشند.

۳ - منبع

[ویرایش]
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۵۳


رده‌های این صفحه : کلام | واژه شناسی
جعبه ابزار