• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوعبید جوزجانی (اعلام‌اصفهان)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، ابوعبید جوزجانی (مقالات مرتبط) را ببینید.

ابوعبید عبدالواحد جوزجانی اصفهانی، از شاگردان ابن سینا بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابوعبید عبدالواحد جوزجانی، از اهالی جوزجان خراسان، و از شاگردان مخصوص شیخ الرّییس ابوعلی سینا است. وی در سال ۴۰۳ق در گرگان به خدمت استاد رسیده، و از محضر او بهره علمی برده، و تا آخر عمر استاد (سال ۴۲۸ق) در سفر و حضر، در خدمت او بوده، و پس از وفات او، شرح حال خودنوشتِ استاد را تکمیل نموده است. در مدّت شانزده سال اقامت ابن سینا در اصفهان (۴۱۲-۴۲۸) او نیز در اصفهان بود، و پس از آن که علاءالدّوله کاکویه، شیخ الرّییس را مامور تاسیس رصدخانه نمود، شیخ نیز شاگردش ابوعبید را مامور تهیّه آلات رصدی و استخدام اهل فن گردانید، و او هشت سال صرف این امر نمود.
[۱] همایی، جلال‌الدین، مقالات ادبی، ص۴۶.
[۲] همایی، جلال‌الدین، مقالات ادبی، ص۷۹.
[۳] ابوالحسن بیهقی، علی بن زید، درّه الاخبار، ص۳۹.
[۴] همایی، جلال‌الدین، غزالی‌نامه، ص۳۱۸.
[۵] ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۲۴۵.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. همایی، جلال‌الدین، مقالات ادبی، ص۴۶.
۲. همایی، جلال‌الدین، مقالات ادبی، ص۷۹.
۳. ابوالحسن بیهقی، علی بن زید، درّه الاخبار، ص۳۹.
۴. همایی، جلال‌الدین، غزالی‌نامه، ص۳۱۸.
۵. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۲۴۵.


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۸.    


جعبه ابزار