ابوبکر احمد بن محمد اثرم بغدادی اسکافی طائی کلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن محمد بن‌ هانی اثرم بغدادی اسکافی طائی کلبی (م ۲۶۱ هـ)، فقیه، محدثی حافظ و ثقه و از شاگردان احمد بن حنبل در فقه بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن محمد بن‌ هانی اثرم بغدادی اسکافی طائی کلبی، تبار وی از خراسان، ولی خودش اهل اسکاف بنی‌جنید، از نواحی نهروان بین بغداد و واسط بود، از این‌رو بعضی او را اهل بغداد دانسته‌اند.
وی فقه را نزد احمد بن حنبل آموخت و از عفان، ابونعیم، قعنبی و دیگران روایت نقل کرده و راویانی چون نسائی، موسی بن‌ هارون و ابن‌صاعد از وی روایت نقل کرده‌اند. وی محدثی حافظ، ثقه و فقیه و دارای حافظه‌ای قوی بود.

تاریخ وفات

[ویرایش]

مرگ احمد اثرم را در سال ۲۶۱ هـ در شهر اسکاف آورده‌اند، اما ابن‌حجر گوید که این تخمین است و سخن درست سال مرگ او ۲۷۳ هـ است.

آثار

[ویرایش]

آثار احمد اثرم، کتاب‌های العلل، التاریخ، الناسخ و المنسوخ در باب حدیث و السنن در فقه و بر مبنای مذهب ابن حنبل می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۳۶.    
۲. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۸۱.    
۳. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۱۸۱.    
۴. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۳۶.    
۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۵، ص۳۱۶.    
۶. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۰۸.    
۷. ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۳، ص۸۳.    
۸. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۰، ص۵۴.    
۹. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۱۲.    
۱۰. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۸۱.    
۱۱. ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۳، ص۸۳.    
۱۲. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۲، ص۶۲۳.    
۱۳. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۲، ص۱۶۷.    
۱۴. ابن‌ابی‌حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، ج۲، ص۷۲.    
۱۵. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، ج۱، ص۴۷۶.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۱۳، برگرفته از مقاله «احمد بن محمد بن‌ هانی اثرم».جعبه ابزار