• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوالحسن عامری (رویدادهای‌تاریخ‌اسلام‌ترمانینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، ابوالحسن عامری را ببینید.
برای دیگر کاربردها، عامری (ابهام‌زدایی) را ببینید.

محمد بن یوسف عامری نیشابوری (متوفای ۳۸۱ق)، مشهور به ابوالحسن عامری از برجسته‌ترین دانشمندان فیلسوف و منطق‌دان قرن چهارم قمری و از شاگردان احمد بن سهل بلخی بود و تالیفاتی نیز در این زمینه دارد. او سرانجام به سال ۳۸۱ق درگذشت.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن یوسف عامری نیشابوری، از شاگردان ابوزید، احمد بن سهل بلخی (متوفای ۳۲۲ق) و استاد احمد بن محمد مسکویه (متوفای ۴۲۱ق)، او عالمی منطقی و از فلاسفه بزرگ اسلامی بود. بعضی از کتاب‌های ارسطو را شرح کرده و بر آن ها تعلیقات بسیار ارزشمندی نوشته است. در نیشابور بالید و عازم بغداد شد و در آن جا مدتی اقامت گزید. سپس به سوی ابن عمید روانه شد و مورد اکرام و بزرگداشت وی قرار گرفت و با هم تعدادی از کتاب‌ها را خواندند و عامری به نیشابور بازگشت.

۲ - آثار و تالیفات

[ویرایش]
ابوحیان توحیدی در کتاب المقابسات و الإمتاع و المؤآنسه خود، نظریات فلسفی و منطقی عامری را آورده است. کتاب‌های عامری مجموعه‌ای است که إنقاذ البشر من الجبر و القدر، التقریر لأوجه التقدیر، الابصار و المبصر و النسک العقلی را شامل می شود و اکثراً دست‌نویس است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حموی، یاقوت، معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفه الادیب، ج۱، ص۲۳۳.    
۲. ابوحیان توحیدی، علی بن محمد، المقابسات، ص۲۰۲.    
۳. ابوحیان توحیدی، علی بن محمد، الامتاع و المؤانسه، ج۱، ص۳۴۲.    
۴. زرکلی، خیرالدین، الأعلام، ج۷، ص۱۴۸.    


۴ - منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۳۳۰.

جعبه ابزار