• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراهیم بن احمد مودب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن احمد بن نوح مؤدّب، از راویان حدیث و دانشمندان قرائت و تجوید اصفهان در قرن سوم هجری است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن احمد بن نوح مؤدّب، از راویان حدیث و دانشمندان قرائت و تجوید در قرن سوم هجری است. وی کتاب جامع در قرائات را از ابی‌عبداللّه مقری روایت می‌کند. وی از سلمه بن شعیب و محمّد بن عیسی مقری روایت می‌کند، و محمّد بن عبدالرّحمان بن فضل و احمد بن عبیداللّه بن محمود از او نقل حدیث می‌نمایند.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۵.    


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۷.    جعبه ابزار