• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أبابیل (لغات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

ابابیل: (اَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً اَبابِیلَ)
«ابابیل» بر خلاف آنچه در زبان‌ها مشهور است، نام آن پرنده نبود، بلکه معنای وصفی دارد. بعضی آن را به معنای‌ «جماعات متفرقه» دانسته‌اند، به این معنا که پرندگان مزبور «گروه، گروه» از هر طرف به سوی لشکر «فیل» آمدند. این کلمه، معنای جمعی دارد، که بعضی مفرد آن را «ابابله» به معنای گروهی از پرندگان یا اسب‌ها و شتران دانسته‌اند، و بعضی می‌گویند: جمعی است که مفرد از جنس خود ندارد.(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ) (و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد).
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: كلمه ابابیل به طورى كه گفته‌اند، به معناى جماعت‌هايى متفرق و دسته دسته است، و معناى آیه اين است كه: خدای تعالی جماعت‌هاى متفرقى از مرغان را بر بالاى سر آنان فرستاد. (دیدگاه شیخ طبرسی در مجمع البیان:)


۱. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۰.    
۲. فیل/سوره۱۰۵، آیه۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۳۶۱.    
۴. فیل/سوره۱۰۵، آیه۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۶۰۱.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۲۰، ص۶۲۱.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲۰، ص۳۶۲.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۷، ص۲۸۶.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۸۲۵.    مکارم شیرازی، ناصر، لغات در تفسیر نمونه، برگرفته از مقاله «أبابیل»، ص۱۷.    


رده‌های این صفحه : ابابیل | لغات سوره فیل | لغات قرآن
جعبه ابزار