• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه طریق دعوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه طریق دعوت به آیه ۱۲۵ نحل، درباره دعوت منطقی و حکیمانه به اسلام اطلاق می‌شود.


۱ - منظور از آیه طریق دعوت

[ویرایش]

به آیه ۱۲۵ سوره نحل "آیه طریق دعوت" می‌گویند: (ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین)؛ "با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به(شیوه‌ای) که نیکوتر است مجادله نمای در حقیقت پروردگار تو به(حال) کسی که از راه او منحرف شده داناتر و او به(حال) راه یافتگان(نیز) داناتر است ".

۲ - اصول برخورد حکیمانه در دعوت به اسلام

[ویرایش]

در این آیه و نیز آیات ۱۲۶ و ۱۲۷ همین سوره دستورهای مهم اخلاقی از نظر برخورد منطقی و طرز بحث وگفت و گو و چگونگی کیفر و عفو و نحوه ایستادگی مقابل توطئه‌های مشرکان و یهودیان و به طور کلی با گروه‌های مخالف، بیان شده است و می‌توان آن را به صورت یک اصل برای روش مبارزه با مخالفان اسلام پذیرفت و در هر زمان و مکان از آن استفاده کرد. این منشور ده اصل دارد که سه اصل مهم آن در این آیه شریفه بیان شده است:

۲.۱ - اصل اول


برای دعوت به سوی پروردگار باید از وسیله "حکمت" استفاده کرد. "حکمت" یعنی علم و استدلال که مانع از فساد و انحراف است؛

۲.۲ - اصل دوم


دعوت با اندرزهای نیکو باشد؛ یعنی استفاده از عواطف انسان‌ها و توده عظیم مردم به منظورکشاندن آنان به سوی حق . در حقیقت "حکمت" از بعد عقلی وجود انسان استفاده می‌کند، و موعظه حسنه از بعد عاطفی؛

۲.۳ - اصل سوم


جدال و مناظره و گفت و گو با مخالفان با بهترین و نیکوترین روش صورت پذیرد؛ زیرا ذهن مخالفان انباشته از مسائل نادرست است که باید با مناظره و گفت و گو خالی شود؛ از این رو، مناظره وقتی مؤثر است که با روش احسن و نیکو صورت گیرد؛ یعنی بر پایه حق، عدالت ، درستی و امانت استوار، و از هرگونه توهین و تحقیر و خلاف گویی و استکبار و برتری جویی خالی باشد.
[۵] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۲، ص۳۷۱.
[۶] کمالی دزفولی، علی، قرآن ثقل اکبر، ص۶۴۹-۶۶۲.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۵.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۶.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۷.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۴۵۵.    
۵. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۲، ص۳۷۱.
۶. کمالی دزفولی، علی، قرآن ثقل اکبر، ص۶۴۹-۶۶۲.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه طریق دعوت».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار