• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه روح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۸۵ اسراء، درباره حقیقت روح می باشد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

به آیه ۸۵ سوره اسراء «آیه روح» می‌گویند.

۲ - آیه مربوطه

[ویرایش]

(ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا)؛ " و درباره روح از تو می‌پرسند بگو روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است ".

۳ - شان نزول

[ویرایش]

درباره شان نزول این آیه در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده است: عبدالله بن مسعود گفت: با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌رفتیم. در مدینه به جماعتی از جهودان برخوردیم. بعضی گفتند: از او درباره روح بپرسیم. بعضی گفتند: نپرسیم. عبدالله گفت: من پشت سر او بودم که وحی بر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرود آمد. آن حضرت نیز روی به جهودان کرد و این آیه را برایشان خواند.

۴ - قول مرحوم علامه

[ویرایش]

علامه طباطبایی می‌گوید: از عبدالله بن مسعود و عبدالرحمان بن عبدالله بن‌ام مکتوم روایت شده است که یهودیان مدینه درباره این آیه پرسیدند، و آیه مذکور نیز در مدینه نازل شده است. اما مکی بودن سوره و اتحاد سیاق آیات پس از آیه مذکور با این نظریه سازگار نیست و باید طبق روایت الدرالمنثور بپذیریم که سؤال مشرکان با راهنمایی یهودیان در مکه مطرح شد، و این آیه، مکی است.

۵ - معانی روح در قرآن

[ویرایش]

در قرآن واژه"روح" در معانی ذیل به کار رفته است:
۱. روح القدس ؛
۲. نیروی معنوی الهی؛
۳. فرشته مخصوص وحی؛
۴. فرشته‌ای بزرگ؛
۵. قرآن،؛
۶. روح انسانی،.

۶ - مراد از روح

[ویرایش]

منظور از روح در این آیه، روح انسانی است که انسان را از حیوانات جدا می‌سازد و برترین مایه شرف انسانی است که تمام قدرت و فعالیت او از آن سرچشمه می‌گیرد.
[۹] ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۳۶۴.
[۱۰] ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۳۶۳.
[۱۱] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۳، ص۱۹۵-۲۰۰.


۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۸۵.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۵۳.    
۳. مجادله/سوره۵۸، آیه۲۲.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۹۳.    
۵. قدر/سوره۹۷، آیه۴.    
۶. شوری/سوره۴۲، آیه۵۲.    
۷. سجده/سوره۳۲، آیه۹.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۲۵۰.    
۹. ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۳۶۴.
۱۰. ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۳۶۳.
۱۱. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۳، ص۱۹۵-۲۰۰.
۱۲. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۱، ص۳۶-۵۲.    


۸ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه روح».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار