• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه خمس و غنیمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۴۱ انفال، درباره خمس بحث و بررسی می‌باشد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

آیه ۴۱ سوره انفال «آیه خمس» نام دارد.

۲ - آیه مربوطه

[ویرایش]

(واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله...)؛
"و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان (او) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است اگر به خدا ایمان آورده اید.".

۳ - موضوعات مطرح

[ویرایش]

۱. مراد از غنیمت چیست؟
۲. مصداق ذی القربی چه کسانی هستند؟
۳. سهام خمس چند قسم است؟

۴ - غنیمت نزد شیعه و اهل سنت

[ویرایش]

اهل سنت غنیمت را مختص به غنائم جنگی‌ای می‌دانند که مسلمانان با جنگ از کفار به دست می‌آورند؛ اما امامیه غنیمت را اعم از غنائم جنگی و معادن و گنج‌ها و سودهای حاصل از تجارت و زراعت و صنعت، افزون بر خرج سالیانه و آن چه از ژرف کاوی دریاها بدست می‌آید و… می‌داند.

۵ - مراد از ذی القربی

[ویرایش]

به عقیده شیعه (فقهای امامیه) مراد از ذی القربی، ائمه معصوم علیه‌السّلام هستند؛ اما اهل سنت در مصداق ذی القربی اختلاف دارند که آیا مراد فقط بنی هاشم است یا به اضافه بنی عبدالمطلب یا تمام قریش یا کسانی که صدقه بر آنان حرام است و….

۶ - ناسخ نبودن آیه

[ویرایش]

برخی گفته‌اند: این آیه ناسخ آیه انفال (آیه اول سوره انفال) است؛ اما علمای امامیه این قول را نمی‌پذیرند.
[۳] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۹، ص۸۹.
[۵] سبحانی، جعفر، الایمان و الکفر فی الکتاب و السنة، ج۱، ص۲۴۸.
[۶] مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، ج۳، ص۴۸۱.


۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۱۷۱-۱۸۵.    
۳. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۹، ص۸۹.
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۵، ص۱۶۴-۱۶۶.    
۵. سبحانی، جعفر، الایمان و الکفر فی الکتاب و السنة، ج۱، ص۲۴۸.
۶. مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، ج۳، ص۴۸۱.


۸ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه خمس و غنیمت».    


جعبه ابزار