• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه اولی الارحام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه اولویت خویشاوندان در ارث بردن را آیه اولی الارحام گویند.


۱ - منظور از آیه اولی الارحام

[ویرایش]

به آیه ۶ سوره احزاب "آیه اولى الارحام" مى گویند: "النبى اولى بالمؤمنین من أنفسهم و ازواجه أمهاتهم، و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفاً کان ذلک فى الکتاب مسطوراً؛ پیامبر از خود مؤمنان به آن ها نزدیک تر و سزاوارتر است، و همسران او در حکم مادران ایشان هستند، و خویشاوندان در (حکم و) کتاب الهی نسبت به هم دیگر از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارتر (به ارث بردن) هستند. مگر آن که بخواهید در حق دوستانتان وصیتی نیک انجام دهید (که بى اشکال است ) و این در کتاب آسمانی (لوح محفوظ) نوشته شده است ".

۲ - ارث بردن نزدیکان

[ویرایش]

یکى از احکامی که در این آیه بیان شده، مسئله اولویت خویشاوندان در مورد ارث از دیگران است.

۳ - شأن نزول آیه اولی الارحام

[ویرایش]

در آغاز اسلام که مسلمانان بر اثر هجرت پیوند خود را با بستگانشان گسسته بودند، قانون ارث براساس "هجرت " و "مؤاخات " تنظیم شده بود؛ یعنى مهاجران از یک دیگر و یا از انصار که با آن ها پیوند برادری بسته بودند، ارث مى بردند. این حکم موقتى بود که با گسترش اسلام و برقرار شدن بسیارى از روابط گذشته خویشاوندی، دیگر ادامه این حکم ضرورتى نداشت، لذا آیه اولوا الارحام نازل شد و اولویت الزامى خویشاوندان در ارث را تثبیت نمود.

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۷، ص۲۰۰.    
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱۶، ص۲۷۷.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۲، ص۳۱۱و۳۵۵.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    


۶ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ نامه علوم قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار