• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات نهاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده بین طلوع فجر تا غروب شرعی را آیات نهاری گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

آیات نهاری آیاتی هستند که در روز (در فاصله زمانی بین طلوع فجر تا غروب شرعی) نازل شده‌اند.

۲ - قول سیوطی و زرکشی

[ویرایش]

بدرالدین زرکشی و جلال الدین سیوطی معتقدند بیشتر آیات قرآن در روز و پاره‌ای از آیات در شب نازل شده‌اند.
[۲] عمادزاده، حسین، دائرة المعارف قرآن، ج۱، ص۱۸۱.
[۳] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۷.
[۴] طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص۲۶۹.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیات لیلی.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۸.    
۲. عمادزاده، حسین، دائرة المعارف قرآن، ج۱، ص۱۸۱.
۳. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۷.
۴. طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص۲۶۹.


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات نهاری».    جعبه ابزار