• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکررة النزول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دو بار نازل شده را آیات مکرّرة النزول گویند.


۱ - معنای آیات مکررة النزول

[ویرایش]

برخى از آیات قرآن کریم براى یادآوری و پند، و یا براى تعظیم و تذکر نعمت های خداوند و یا به خاطر رخداد و یا سؤالى و...، دوبار نازل شده اند. به این گونه آیات " آیات مکرّرة النزول " مى گویند.

۲ - مصداق آیات مکررة النزول

[ویرایش]

آیات زیر را از آیات مکرّرة النزول برمى شمارند:
۱ - آیات پایانى سوره نحل؛
۲ - آیات نخستین سوره روم؛
۳ - آیه روح (آیه ۸۵ سوره اسراء
۴ - آیه ۱۱۴ هود؛
۵ - آیه ۱۱۳ توبه.

۳ - مستندات مقاله

[ویرایش]

طباطبایی، محمد حسین، قرآن دراسلام، ص۱۶۹.
زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۱، ص۵۴-۵۶.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۳۰.
حجتی، محمد باقر، اسباب النزول، ص۲۰۷-۲۲۰.

۴ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار