• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات محاوره‌ای

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات بیانگر گفت و گوى انبیا با امّت ها را آیات محاوره ای گویند.


۱ - معنای آیات محاوره‌ای

[ویرایش]

آیاتى را که بازگو کننده گفتگوهاى رسولان الهی با امت هاى آنان است " آیات محاوره اى " گویند.

۲ - مصداق آیات محاوره‌ای

[ویرایش]

این آیات عبارت اند از:
۱ ـ آیات ۶۷ـ۷۱ سوره بقره: " و اذ قال موسى لقومه ... "؛ گفت و گوى بنی اسرائیل با حضرت موسی در ماجراى کشتن گاو .
۲ ـ آیه ۲۵۸ سوره بقره: " الم تر الى الذى حاج ابراهیم فى ربه ... "؛ داستان محاجه و گفت و گوى ابراهیم با نمرود.
۳ ـ آیه ۲۰ سوره آل عمران " ... فان حاجوک فقل اسلمت وجهى لله ... "؛ محاجه پیامبر اسلام با مشرکان.
۴ ـ آیه ۶۱ سوره آل عمران: " ...فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم ... "؛ داستان مباهله پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله) با مسیحیان نجران .
۵ ـ آیات ۷۶ ـ ۸۱ سوره انعام: " ... فلما جن علیه اللیل رءا کوکباً ... "؛ داستان محاجه و گفت و گوى حضرت ابراهیم با ستاره پرستان .
۶ ـ آیات ۵۹ ـ ۹۳ سوره اعراف: " لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال یا قوم ... "؛ ماجراى گفت و گوى حضرت نوح و تعدادى از انبیاء با قوم خود .
۷ ـ آیات ۱۰۳ ـ ۱۰۸ سوره اعراف - و ۱۱۵-۱۲۲ و نیز ۱۲۸ ـ ۱۲۹ سوره اعراف: " ثم بعثنا من بعدهم موسى بایاتنا الى فرعون و ملائه ... "؛ گفت و گوى حضرت موسی با اصحاب خود، فرعون و یاران او .
۸ ـ آیات ۲۵ ـ ۳۵ سوره هود: " و لقد ارسلنا نوحاً الى قومه ... "؛ گفتگوى نوح ( ع ) با امت و قومش.
۹ ـ آیات ۵۰ ـ ۵۸ سوره هود: " و الى عاد اخاهم هوداً ... "؛ ماجراى گفت و گوى حضرت هود با قومش .
۱۰ ـ آیات ۷۷ ـ ۹۵ سوره هود: " و لما جاءت رسلنا لوطاً ... "؛ گفت و گوى حضرت لوط با قومش.
۱۱ ـ آیات ۶ ـ ۱۷ سوره ابراهیم: " و اذ قال موسى لقومه ... "؛ گفت و گویى دیگر از حضرت موسی با قومش .
۱۲ ـ آیات ۵۱ ـ ۷۱ سوره حجر: گفت و گوى دیگر حضرت لوط و ابراهیم با فرشتگان و حضرت لوط با قومش.
۱۳ ـ آیات ۴۱ ـ ۵۰ سوره مریم: " و اذکر فى الکتاب ابراهیم ... اذ قال لابیه ... "؛ ماجراى گفت و گوى ابراهیم ( ع ) با پدرش .
۱۴ ـ آیات ۴۲ ـ ۵۱ سوره طه: " اذهب انت و اخوک ... "؛ گفت و گوى دیگرى از حضرت موسى و هارون ( علیهماالسلام ) با فرعون .
۱۵ ـ آیات ۵۱ ـ ۷۱ سوره انبیاء: " و لقد آتینا ابراهیم ... "؛ ماجراى حضرت ابراهیم با پدرش .
۱۶ ـ آیات ۲۳ ـ ۳۹ مؤمنون: داستان دیگرى از گفت و گوى حضرت نوح با امتش .
هم چنین آیات: ۸۴ ـ ۹۰ سوره مؤمنون ؛ ۱۰ ـ ۴۸ و ۶۹ ـ ۷۷ و ۱۰۵ ـ ۱۹۱ سوره شعراء ؛ ۴۵ ـ ۵۸ سوره نمل ؛ ۱۶ ـ ۲۶ و ۲۸ ـ ۳۰ سوره عنکبوت ؛ ۱۳ ـ ۱۹ سوره یس ؛ ۲۳ ـ ۲۵ سوره زخرف ؛ ۲۰ ـ ۲۳ سوره احقاف.
[۱] محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۴، ص۱۶۱.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۴، ص۱۶۱.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیات محاوره‌ای».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار