• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مجمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مجمل، آیاتی با اجمال در مفهوم آن را می‌گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

برای مجمل دو معنا ذکر کرده‌اند:
۱. "مجمل" لفظ مبهمی است که مرادش قابل فهم نیست و در مقابل " مبین " است؛ بنابراین " آیات مجمل " آیاتی هستند که معنا و مفهوم آن‌ها روشن نباشد.
۲. مجمل مقابل مفصل و آن بیان کلامی به صورت مختصر و سربسته و بدون تفصیل است؛ از این رو به آیاتی " مجمل " گویند که فهرست وار و بدون تفصیل نازل شده باشند و از ظاهر آیه، مراد و معنای آن به روشنی معلوم نشود و محتاج توضیح باشد. بیشتر " آیات الاحکام " از این سنخند؛ مانند: (واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة) و (ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا) که مبین این آیات، احادیث نبوی است.

۲ - موارد

[ویرایش]

صاحب بصائر ذوی التمییز آیات ذیل را مجمل دانسته است:
۱. ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا؛
۲. ذلک من انباء القری نقصه علیک منها قآئم وحصید؛
۳. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛
۴. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا؛
۵. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون.

۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

مجمل

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۱۳.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۰.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۷۷.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۸.    
۵. نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۶. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۵۹-۶۰.    
۷. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۸. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۸۴.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مجمل».    


جعبه ابزار