• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات قوارع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دفع کننده شر شیطان را آیات قوارع گویند.


۱ - معنای لغوی قوارع

[ویرایش]

" قوارع " جمع " قارعه " و از ریشه " قرع " است .
قرع به معناى کوفتن چیزى بر چیزى و قارعه به معناى زننده و کوبنده است .

۲ - معنای آیات قوارع

[ویرایش]

" سخاوی " مى گوید: " قوارع " آیاتى است که به وسیله آن ها، انسان در پناه خدا قرار مى گیرد.

۳ - علل نامگذاری آیات به قوارع

[ویرایش]

و از آن رو آن را " قوارع " نامیده اند که شیطان را بیم مى دهد و شر او را دفع مى نماید.

۴ - مصادیق آیات قوارع

[ویرایش]

مانند: " آیة الکرسی" و " معوّذتین " و امثال آن ها.
[۱] قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۳۰۸.
[۲] حجتی، محمد باقر، پژوهشى درتاریخ قرآن کریم، ص۱۰۶.
[۳] مصطفوی، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن، ج۹، ص۲۴۲-۲۴۵.


۵ - منبع

[ویرایش]


۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۳۰۸.
۲. حجتی، محمد باقر، پژوهشى درتاریخ قرآن کریم، ص۱۰۶.
۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن، ج۹، ص۲۴۲-۲۴۵.
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۱.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیات قوارع».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار