• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات عفو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات عفو به آیات توصیه کننده به عفو و گذشت اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

"آیات عفو" به آن دسته از آیاتی اطلاق می‌شود که در بر دارنده موضوع عفو و گذشت است.

۲ - واژه عفو در قرآن

[ویرایش]

واژه "عفو" با مشتقاتش ۳۴ بار در قرآن به کار رفته که در این موارد، قرآن کریم مردم را به روش پسندیده عفو توصیه کرده است؛ مانند:
۱. آیه ۱۹۹ سوره اعراف : (خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین)؛ "گذشت پیشه کن و به [۲]     پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب".
۲. آیه ۲۲ سوره نور : (... ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم...) ؛ "و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید ".
همچنین در آیات ۴۰ سوره شوری ، ۱۷۸ سوره بقره و ۱۳۴ سوره آل عمران از عفو سخن به میان آمده است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۹.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۲۲.    
۳. شوری/سوره۴۲، آیه۴۰.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
۶. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۹.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۶۲-۶۵.    
۸. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۳۷۹-۳۸۰.    
۹. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۵۱-۵۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات عفو».    


جعبه ابزار