• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفت اراده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات صفت اراده به آیات بیانگر صفت اراده خداوند اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

در آیات بسیاری سخن از اراده خداوند به میان آمده است که این آیات را "آیات صفت اراده" نامیده‌اند؛

۲ - مثال

[ویرایش]

مانند: (انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون)؛ (انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون)؛ و نیز: و….
[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۴، ص۱۴۲-۱۵۷.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۰.    
۲. یس/سوره۳۶، آیه۸۲.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۵.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۵. نور/سوره۲۴، آیه۴۵.    
۶. کهف/سوره۱۸، آیه۲۳.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۲۴.    
۸. شوری/سوره۴۲، آیه۵۱.    
۹. فتح/سوره۴۸، آیه۱۱.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۴، ص۱۴۲-۱۵۷.
۱۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۴۴-۱۴۸.    
۱۲. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۲۶۹-۲۷۸.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت اراده».    


رده‌های این صفحه : اراده الهی | خدا شناسی | صفات الهی
جعبه ابزار