• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات سمایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده بر پیامبر در آسمان را آیات سمایی گویند.


۱ - معنای آیات سمایی

[ویرایش]

" آیات سمایى " آیاتى است که در سفر معراج و در آسمان بر پیامبر گرامی اسلام ( ص) نازل شده که شش آیه ذیل است.

۲ - معنای آیات ارضی

[ویرایش]

و در مقابل، " آیات ارضی " آیاتى است که در زمین و در طى مدت بعثت، بر پیامبر (ص) نازل شده که این بخش بیش ترین آیات قرآن را تشکیل مى دهد.

۳ - مکان نزول آیات سمایی

[ویرایش]

این آیات را "جلال الدین سیوطی" از "ابن العربی" نقل نموده است. سپس افزوده که، تمامى آیات قرآن در زمین و در مکه و مدینه و بین این دو شهر نزول یافته، و تنها شش آیه زیر در آسمان و در شب معراج نازل شده است.

۴ - مصادیق آیات سمایی

[ویرایش]

آیات ۱۶۴-۱۶۶ سوره صافات؛ آیه ۴۵ سوره زخرفو آیات ۲۸۵-۲۸۶ سوره بقره.

۵ - مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۹۰.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۷.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۶۴-۱۶۶.    
۲. زخرف/سوره۴۳، آیه۴۵.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۶-۲۸۵.    


۷ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار