• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات تحدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات تحدی، آیات دعوت کننده منکران به آوردن همانند قرآن را می‌گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

"تحدی" در لغت به معنای مبارزطلبی است، و در اصطلاح به آیاتی که خداوند در آن، مخالفان و منکران وحی و نبوت حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را به مبارزه و آوردن مثل قرآن دعوت کرده است "آیات تحدی" می‌گویند.

۲ - اقسام

[ویرایش]

این آیات سه دسته‌اند:
۱. آیات تحدی به کل قرآن: آیات ۳۳ و ۳۴ سوره طور و ۴۹ و ۵۰ سوره قصص ؛
۲. آیات تحدی به ده سوره: آیات ۱۳ و ۱۴ سوره هود ؛
۳. آیات تحدی به یک سوره : آیه ۳۸ سوره یونس و ۲۳ و ۲۴ سوره بقره .
[۱۴] خالدی، صلاح عبدالفتاح، البیان فی اعجاز القرآن، ص۶۴.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

تحدی به کل قرآن ؛ تحدی به ده سوره ؛ تحدی به یک سوره .

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. طور/سوره۵۲، آیه۳۳.    
۲. طور/سوره۵۲، آیه۳۴.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۴۹.    
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۵۰.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۱۳.    
۶. هود/سوره۱۱، آیه۱۴.    
۷. یونس/سوره۱۰، آیه۳۸.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۳.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۴.    
۱۰. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۴.    
۱۱. ثلاث معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۴، ص۸۴.    
۱۲. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۱۰.    
۱۳. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۹۹.    
۱۴. خالدی، صلاح عبدالفتاح، البیان فی اعجاز القرآن، ص۶۴.


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات تحدی».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | تحدی | قرآن شناسی
جعبه ابزار