• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات ارکان اسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات بیانگر عقاید ، آداب و احکام اسلام را آیات ارکان اسلام گویند.


۱ - ارکان آموزه های اسلامی

[ویرایش]

در یک اصطلاح، آموزه‌های اسلامی دارای سه رکن دانسته شده: اعتقادات، امور اخلاقی و احکام شرعی.

۲ - مقصود از این ارکان

[ویرایش]

بر این اساس مقصود از آیات ارکان اسلام آن دسته از آیات قرآن است که در آن‌ها از همه یا یکی از این ارکان سخنی به میان آمده باشد؛

۳ - مثال

[ویرایش]

آیات نافی خدایی غیر از الله؛ آیات وحدانیت خدا؛ آیات ادله وحدانیت خدا؛ آیات نهی از شریک گرفتن برای خدا ؛ آیات امر به صبر ؛ آیات نماز و زکات؛ ….
[۱] محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۱، ص۹۵-۴۶۴.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۱، ص۹۵-۴۶۴.


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله « آیات ارکان اسلام ».    جعبه ابزار